Choose format

In stock
NOK 469

Idrettspsykologi

Motivasjon, ledelse og prestasjon

Anmeldelser: 

  • Les anmeldelse idrottsforum.org, her.
Hvorfor feiler idrettsutøvere under press? Hvorfor mister noen motivasjon og faller fra? Hvorfor er mange så stresset? Og hvorfor stagnerer noen utøvere?

Betydningen av kunnskap for å optimalisere idrettsopplevelsen og prestasjonen til utøvere og støttespillere er fokuset til forfatterne. Dette har opptatt dem begge gjennom en lang karriere og ulike roller i idretten.
Idrettspsykologi som fag handler om hvordan utvikle, forbedre og opprettholde tanker og handlinger som resulterer i optimal prestasjon og utvikling.

Bokens røde tråd er en helhetsforståelse av prestasjonskonteksten. Motivasjon, ledelse og mentale teknikker ses i en sammenheng:
DEL 1 handler om motivasjon. Motivasjon er grunnmuren i treningsarbeidet, og flere motivasjonsteorier blir drøftet. Mennesker er forskjellig, det preger både opplevelsen av idrett og hvilke teorier en kjenner seg igjen i. Forfatterne viser også hvordan teorien kan brukes aktivt i treningsarbeidet.

I DEL 2 diskuterer forfatterne betydningen av ledelse av ulike idrettsgrupper. En utøver er alltid en liten brikke i et større spill. Han/hun kan både være familiemedlem, del av en mindre eller større klubb, skoleelev og landslagsutøver samtidig. I de ulike miljøene (eller organisasjonene) har ulike aktører varierende betydning. For unge utøvere er trener og foreldre viktige, men antall involverte øker med profesjonalisering og alder. Ett kapittel er viet kvinnelige utøvere og ett kapittel hvordan håndtere media.

I DEL 3 er det fokus på prestasjon og prestasjonsfremmende teknikker som kan optimalisere utviklingen av ferdigheter og konkurranseforberedelsene. Indre dialog, visualisering og stressmestring er sentralt, med eksempler fra både idrett og musikk.

Boka inneholder grunnleggende kunnskap om motivasjon, ledelse og prestasjon som studenter, trenere, idrettsledere, foreldre og utøvere selv bør ha.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047324
  • Publication date: 30.04.2021
  • Book group: 213

Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen er professor i management ved USN Handelshøyskolen. Hun har forsket mye på situasjonen rundt idrettsutøvere, motivasjon, stressmestring og idrettsarrangementer.
More about the author

Hedda Helene Berntsen

Hedda Helene Berntsen er førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, USN. Hun har forsket på den støttende trenerstilen og motivasjon. Hedda har unik praktisk erfaring fra toppidrettsverdenen, med internasjonale medaljer i alpint, freestyle og telemark.
More about the author