Choose format

NOK 479

IKT og tilpasset opplæring

2. utgave
Hva innebærer det å skulle gi elevene digital kompetanse? Hvordan kan jeg som lærer vurdere hvilke pedagogiske programmer som egner seg best? Hva skal til for at elever har krav på eget datautstyr, og hvordan bør opplæringen tilpasses?
Denne antologien handler om hvordan opplæring og undervisning kan tilpasses gjennom informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT). Boka gir leseren nye perspektiver på hvordan IKT kan representere valgmuligheter og alternative læringsstrategier. I skjæringspunktet mellom datateknologi og undervisning gjør lærere daglig nye erfaringer som bringer frem ny pedagogikk i klasserommene. Artikkelforfatterne viser hvordan opplæringen kan tilpasses for elever med lese- og skrivevansker, AD/HD og generelle lærevansker.
Nye temaer i den reviderte utgaven er innlæring av matematikk og digital kompetanse.
IKT og tilpasset opplæring egner seg for studenter på universitet og høyskoler som planlegger å arbeide i skolen, for praktiserende spesialpedagoger og for lærere som ønsker å holde seg oppdatert.

Tore Brøyn er redaktør av fagtidsskriftet Bedre Skole og har erfaring fra videre-utdanning innen IKT. Jon-Håkon Schultz er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han skriver også faglitteratur om tilpasset opplæring.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215005768
  • Publication date: 16.03.2005
  • Book group: 215

Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Shultz er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

Han har utgitt flere bøker, bl.a. Ingen ut av rekka går (3. utg. 2008). Ungdom og rus (2007) og Krisepedagogikk sammen med Magne Raundalen (2006).
More about the author