Choose format

In stock
NOK 369

Improvisasjon i klasserommet

Frigjør superkraften

Hør Jørgen Moltubak i Universitetsforlagets podkast

Anmeldelse

Dette er en innføringsbok i improvisasjonskompetanse for lærere og lærerstudenter.

Boken presenterer ulike perspektiver på improvisasjonsbegrepet, med vekt på impulser fra improvisert teater. Gjennom teori og øvelser viser Moltubak hvordan læreren kan utvikle et improviserende tankesett og handlingsmønster. Slik blir læreren bedre rustet til å håndtere komplekse og uforutsigbare undervisningssituasjoner. Forfatteren viser også hvordan øvelser fra teaterimprovisasjon kan brukes som verktøy for å bygge selvtillit og lærevilje i den enkelte elev og kan skape et trygt og inkluderende klassemiljø.

«I boka presenterer Moltubak ulike perspektiver på improvisasjonsbegrepet. Gjennom teori og en god beskrivelse av ulike øvelser viser han hvordan læreren kan utvikle et improviserende tankesett og handlingsmønster [...]. Les boka! Jeg er ikke i tvil om at det vil føre til en positiv opplevelse.» Geir Martinussen i Utdanning nr. 6-20.

«Interessant, originalt og trolig meget treffende knytter Moltubak utviklingen av lærerautoritet til det å ta hensyn til og å utnytte muligheten som oppstår når noe uventet skjer [...]. Et sjeldent verdifullt bidrag til alle lærere som tar klasseromsundervisning på alvor.» Hallvard Håstein i Bedre skole nr. 2-20.

«Dette er en viktig fagbok fordi den åpner opp for at det er mange måter å være lærer på. [...] [M]åten boka løfter fram en improviserende holdning på, [er] så prisverdig at det bør kvalifisere den til å bli pensum på alle lærerutdanninger.» Elin Lindberg i Prosa nr. 5-20.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035154
  • Publication date: 26.02.2020
  • Book group: 215
Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak (f. 1972) jobber som lærer i videregående. Han holder også kurs for skoler og lærerstudenter innenfor områdene skoleutvikling og klasseledelse. Han spiller i flere improteatergrupper og opptrer regelmessig med disse. Moltubak har tidligere utgitt bøkene «Gnistrende undervisning» (2015), «Gnistrende samarbeid» (2016) og «Fortellemagi» (2017).
More about the author