Choose format

In stock
NOK 379

Individsentrert læring

Politiske ambisjoner og pedagogiske realiteter
· Hva er en skole?
· Hvem skal kontrollere kvalitet og innhold i opplæringen som skolen gir elevene, og hvordan?
· Har dagens unge voksne fått dårligere ferdigheter i lesing og regning enn tidligere generasjoner?

Dette er noen av spørsmålene denne boken tar opp i et forsøk på å knytte sammen pedagogiske teorier, skolepolitikk, forskningsfunn og praktiske erfaringer fra skolen. Forfatteren hevder at den norske skoledebatten ikke skaper nødvendig åpenhet, fordi debatten har vært så polarisert og politisert. Uenighet om faglige og pedagogiske spørsmål har blitt trukket inn i en forståelsesramme der noen er gode og elevvennlige, mens andre er onde og mer elevfiendtlige. Da går det lett prestisje i reformarbeidet, og kurskorrigering blir nesten umulig. Skolepolitiske feiltakelser kan få store konsekvenser, og det er viktig å få til et samarbeid og en åpen dialog i utviklingsarbeidet. Hvis ikke risikerer vi å kaste bort skoletida til barn og unge på pedagogiske eksperimenter som verken er grundig gjennomdiskutert, eller behandlet i åpenhet.

Boken vender seg i første omgang til studenter og lærere ved lektorutdanningene og de pedagogiske utdanningene. Den er også aktuell for lærere, skoleledere og andre som interesserer seg for skolens innhold, mål og utvikling.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056722
  • Publication date: 22.09.2021
  • Book group: 215

Gro Elisabeth Paulsen

er lektor og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo. Hun har mer enn tjue års undervisningserfaring fra videregående skole. Fra 2003 til 2015 var hun leder av Norsk Lektorlag.
More about the author