Choose format

In stock
NOK 399

Innføring i atferdsanalyse

2.utgave
Atferdsanalyse handler om å forstå hvorfor folk gjør det de gjør, og hvordan det de gjør, påvirker andre. Det handler også om å forstå hva vår egen atferd har å si for andre, og på hvilke måter vi påvirkes av andres oppførsel.
Atferdsanalytiske prinsipper er relevante i all menneskelig samhandling, og egner seg godt i opplæring, behandling, personalledelse og vanlig barneoppdragelse.
Forfatterne gjennomgår sentrale begreper og prinsipper i atferdsanalyse. De gir en rekke eksempler på hvordan atferdsanalytisk arbeid kan anvendes og gjennomføres i praksis. I denne utgaven er det kommet til nye deler, blant annet som omhandler ulike dimensjoner ved atferdsanalyse, og om hvordan bruke atferdsanalytiske prinsipper som idrettsleder.
Boka er relevant for studenter og fagfolk innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk og psykologi. Den vil også være en god innføring for andre interesserte som ønsker å lære mer om atferdsanalyse.
Begge forfatterne har over 20 års erfaring med atferdsteoretisk arbeid. Jørn Isaksen har doktorgrad og arbeider som forsker ved NTNU. Are Karlsen har hovedfag i helsevitenskap og er for tiden ordfører i Horten kommune.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030371
  • Publication date: 14.02.2018
  • Book group: 213

Are Karlsen

Are Karlsen har jobbet med atferdsanalyse i over 20 år. I tillegg til direkte arbeid med barn og ungdom har han veiledet en rekke personalgrupper, holdt kurs/foredrag og undervist ved forskjellige høyskoler. Han har skrevet boka Foreldrelappen, fagartikler, debattartikler og vært spaltist. Are er utdannet med hovedfag i helsevitenskap, er leder for Senter for Forebygging i Tønsberg og har foretaket "Are Karsen - Pedagogikk.no".
More about the author

Jørn Isaksen

Jørn Isaksen har jobbet med atferdsanalyse i 20 år, både nasjonalt og internasjonalt. Han har skrevet boka Foreldrelappen og flere forskningsartikler innen atferdsanalyse og medisin. I tillegg til å arbeide som fagutvikler i Sykehuset Innlandet HF driver han eget firma, Kompetanseformidling.net, som tilbyr kurs, foredrag og veiledning basert på atferdsanalytiske prinsipper.
More about the author