Choose format

In stock
NOK 849

Innføring i fysikk

Detailed information

  • Pages: 664
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025711
  • Publication date: 01.12.2020
  • Book group: 219
«Innføring i fysikk» er en lærebok for studenter som har valgt en utdanning der fysikk inngår, men som ikke krever fordypning i fysikk fra videregående skole.

Fysikkens teorier beskriver fenomener på hele naturens skala, fra de minste partiklene til de største galaksene. Sammen kan teoriene beskrive utviklingen av universet fra det var noen sekunder gammelt og frem til i dag. Universets historie er et mysterium, men det er teorienes historie også. I denne læreboken får du ikke bare en drivende innføring i grunnleggende fysikk, du får også lære om teorienes historie og utvikling. De historiske beretningene er en integrert del av den fysikkfaglige fremstillingen. Dette gjør fysikken mer spennende og menneskelig, og det letter forståelsen av de begrepene som inngår.

Forfatterne legger stor vekt på å bruke fysikkens teorier til å forklare fenomener vi erfarer eller observerer i verden rundt oss. Boken inneholder en mengde eksempler og oppgaver som alle bruker hverdagsfenomener som utgangpunkt til å løse typiske fysikkfaglige problemer.

Boken inneholder de fleste temaene innen klassisk og moderne fysikk.

Reidun Renstrøm vant i 2015 Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé for denne boken.

SOS Matematikk del 1: Likninger

SOS Matematikk del 2: Trigonometri og vektorer

Reidun Renstrøm

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved UiA. Hun har hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i kvantefysikkens utvikling. Hun er blitt tildelt utdanningsprisen ved Universitetet i Agder. Hennes forskning innen fysikkens utvikling er blitt publisert i artikler, hefter og på en rekke konferanser.
More about the author

Therese Renstrøm

More about the author