Choose format

In stock
NOK 519

Innføring i gestaltveiledning

teori, metode, praktiske eksempler
Hva er det særegne ved gestaltveiledning? Her forholder man seg ikke ene og alene til det tankemessige og rasjonelle. Man arbeider også med sansning, følelser, fantasi og kroppslige uttrykksmåter, i tillegg til å eksperimentere med alternative atferds- og væremåter.
I denne boken definerer forfatterne veiledningsbegrepet som personlig utvikling, mellommenneskelig samspill og evne til å håndtere endring.

Forfatterne har skrevet boken slik at de mer teoretiske delene og beskrivelsen av metoder og praktiske tilnærmingsmåter kan virke gjensidig opplysende. Derfor er det inkludert noen praktiske øvelser og oppgaver i et appendiks. Dette er oppgaver og øvelser som det henvises til i teksten med utgangspunkt i det veiledningsarbeidet som beskrives.

Forfatterne ønsker å nå alle som er opptatt av veiledning, enten de er i en studiesituasjon eller i arbeid. Personer som arbeider som behandlere, vil også ha nytte av boken.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016078
  • Publication date: 17.02.2010
  • Book group: 214

Reidulv Dyrkorn

Reidulv Dyrkorn er spesialist i organisasjonspsykologi. Han har vært avdelingsdirektør ved AFF ved Norges Handelshøyskole, og var i flere år programdirektør for Solstrandprogrammet. Reidulv Dyrkorn har bred erfaring som veileder og organisasjonskonsulent, både nasjonalt og internasjonalt. Reidulv Dyrkorn har vært medforfatter av to bøker om ledelse.
More about the author

Rigmor Petra Dyrkorn

Rigmor Dyrkorn er spesialist i klinisk psykolog. Hun har mange års erfaring som skolepsykolog og som privatpraktiserende psykolog. I senere år har hun jobbet med veiledning og utvikling av ledere både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Reidulv Dyrkorn drev hun i flere år Senter for Gestaltveiledning i Bergen.
More about the author