Choose format

NOK 569

Innføring i helse- og sosialpolitikk

7. utgave

Detailed information

  • Pages: 344
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215032528
  • Publication date: 02.08.2019
  • Book group: 213
Denne boken gir både en bred innføring i helse- og sosialpolitikk og basiskunnskaper om velferdsstatens utvikling og oppbygning, om NAV, sosialtjenesten og helsevesenet.

Du får kunnskap om de utfordringene som helse- og sosialarbeidere møter: Arbeidslinjen, sterkere rettigheter for pasienter og klienter, større etnisk mangfold, og krav om samarbeid mellom ulike profesjoner.

Blant temaene er staten og familiens rolle i økonomisk forsørgelse og omsorg, betydningen av politiske ideologier og prosesser, EUs rolle, sosiale og helsemessige problemer og hvordan velferdsstaten møter disse. Forfatterne drøfter utfordringer for velferdsstaten i en tid med omfattende endringer når det gjelder økonomi, migrasjon, befolkningsaldring og globalisering.

Denne nye utgaven er ajourført med endringer i velferdspolitikken under regjeringen Solberg, og tall og statistikk på ulike områder.

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen professor em. ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus og har publisert en rekke bøker om sosialpolitiske temaer.
More about the author

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor em. ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
More about the author

Einar Øverbye

Einar Øverbye er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har publisert en rekke bøker om sosialpolitiske temaer.
More about the author