Choose format

NOK 399
Expected 4/20/22

Innføring i kjemi for lærere

Bind 2
Innføring i kjemi for lærere, bind 2 er den andre boken i læreverket i kjemi og kjemididaktikk for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10. I bind 2 utdyper forfatterne grunnleggende temaer fra bind 1 i tillegg til å introdusere noen nye temaer. Leseren får dybdekunnskaper både i kjemifaget og i hvordan man kan undervise faget i grunnskolen basert på kompetansemålene, kjerneelementene og de tverrfaglige temaene i LK20.

I åtte kapitler blir leseren kjent med mange stoffer og reaksjoner som omgir oss i dagliglivet, og lærer hvorfor disse er viktige for blant annet elevenes kropp og helse. De to første kapitlene handler om organisk kjemi og næringsstoffene vi tar inn gjennom kosten. Kapitlene om plaststoffer, beregninger og likevekter i kjemi og redokskjemi går i dybden av prosesser som er sentrale for å forstå globale utfordringer i verden. Boken inneholder også to didaktiske kapitler om hvordan teknologi og læring utenfor klasserommet kan berike kjemiundervisningen.

Boken er rik på oppgaver, illustrasjoner, eksempler og faktabokser underveis.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215050522
  • Publication date: 20.04.2022
  • Book group: 219

Solveig Karlsen

Solveig Karlsen er førsteamanuensis i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2013 har hun jobbet ved grunnskolelærerutdanningen, lektor 8-13 og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har doktorgrad i kjemi og er utdannet lektor i realfag. Karlsen har undervisningserfaring fra videregående skole. Karlsen deltok i forskningsprosjektet «Linking Instruction in Science and Student Impact» (LISSI) fra 2018 - 2020. Dette er et forskningsprosjekt som undersøker sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.
More about the author

Magne Olufsen

Magne Olufsen er professor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2012 har han jobbet ved grunnskolelærerutdanningen. Han har doktorgrad i kjemi og er utdannet lektor i realfag. Olufsen har undervisningserfaring fra høyere utdanning, videregående skole, Nordnorsk vitensenter og Skolelaboratoriet i realfag og teknologi. Olufsen deltok i forskningsprosjektet «Linking Instruction in Science and Student Impact» (LISSI) fra 2018-2020. Dette er et forskningsprosjekt som undersøker sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.
More about the author

Mona Kvivesen

Mona Kvivesen er universitetslektor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Siden 2011 har hun jobbet ved grunnskolelærerutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning. Hun er utdannet lektor i realfag med hovedfag i kjemi. Kvivesen har mange års erfaring fra videregående skole både som lektor og leder. Hun er initiativtaker til Vitenuka, en vitenskapsfestival for skoler og barnehager som har gått hvert år fra 2013. Kvivesen deltar i forskningsdelen av Kolarctic prosjektet «Development of common approaches to involvement of youth into science and technical sphere (KO2017 BeTech). Hennes FoU-arbeid er knyttet til alternative læringsarenaer, elever og læreres holdninger til realfag og utforskende arbeidsmåter i naturfag.
More about the author