Choose format

In stock
NOK 369

Innføring i norsk syntaks

5. utgave
En klassiker som innføringsbok i de viktigste emnene innenfor norsk syntaks:
Boka gir en solid innføring i setningstyper, frasetyper, setningsledd og leddstilling. Framstillingen bygger på tradisjonell grammatikk og leddstillingsanalyse, men inkluderer også nyere synspunkter og teorier. Alle kapitlene er grundig revidert i denne femte utgaven.

Boken er skrevet for studenter i norsk og nordisk ved universiteter og høgskoler.

Detailed information

  • Pages: 136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215004549
  • Publication date: 25.04.2003
  • Book group: 216

Svein Lie

Svein Lie er en norsk språkforsker og professor emeritus i nordiske språk ved Universitetet i Oslo.
More about the author