Choose format

In stock
NOK 599

Innføring i organisasjonspsykologi

3. utgave
Organisasjonspsykologi er et fagfelt som omhandler menneskers atferd og opplevelser innen organisasjoner. I boken henvender forfatterne seg til studenter, deltakere i arbeidslivet og andre med interesse for hvordan man kan forstå livet i organisasjoner. Boken omhandler sentrale problemstillinger på ulike nivå i organisasjoner, og læring og utvikling er gjennomgangstema.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251840583
  • Publication date: 15.08.2001
  • Book group: 212

Grete Fischer

Grete Fischer er psykolog tilknyttet Høgskolen i Sogn og Fjordane.
More about the author

Nils Sortland

Nils Sortland er psykolog ved Universitetet i Bergen.
More about the author