Choose format

In stock
NOK 369

Innføring i praktisk kunnskap

Denne boka presenterer en helhetlig fremstilling av fagområdet praktisk kunnskap. I dette fagområdet forsker man på hvordan man i praksis utvikler og lærer kunnskap, for eksempel på en arbeidsplass eller i yrkespraksis. Hensikten er å bli mer bevisst på og forstå hva som ligger bak profesjonelle beslutninger og handlinger, slik at vi både kan forholde oss kritisk til vår erfaringsbaserte kunnskap og samtidig utnytte den.

Boka bygger på 20 års erfaring med undervisning om, av og i praktisk kunnskap. De ulike kapitlene systematiserer og utvikler nye konsepter som blir presentert i et lettfattelig format. Forfatterne opererer med et utvidet praksisbegrep i forhold til definisjoner som bare holder seg til at det dreier seg om praktisk klokskap. Denne forståelsen av praksisbegrepet er avgjørende for nytten av begrepet, og boken forklarer hvorfor.
Grunnleggende begreper, teorier og framtredende metoder innen fagområdet som svarevne, klokskap og kunnskap, praxis og fronesis, tekne og theoria, blinde flekker, narrativitet og prøvende framstillinger blir presentert. Forfatterne viser også hvordan studiet av praktisk kunnskap angår all menneskelig aktivitet, hvordan man kan ta erfaringer på alvor (anerkjennende), vri og vende på dem (kritisk) og føre dem tilbake til yrkespraksis, til hjelp i skjønnsutøvelsen (konstruktivt).

Målgruppe for boka er masterstudier i profesjonsfag, inkludert ledelsesfag og organisasjonsteori.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215050355
  • Publication date: 05.10.2021
  • Book group: 895

Kåre Sigvald Fuglseth

Kåre Fuglseth er professor i fagdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning (FLU) på Nord universitet i Bodø.
More about the author

Catrine Torbjørnsen Halås

Catrine Torbjørnsen Halås er førsteamanuensis ved Senter for praktisk kunnskap, der hun også har vært leder i to perioder. Hun er utdannet sosionom med hovedfag i praktisk kunnskap og doktorgrad i studier av profesjonspraksis.
More about the author