Choose format

In stock
NOK 549

Innføring og oppgavesamling i kontraktsrett.

Oppgavesamlingen retter seg mot viderekomne studenter i kontraktsretten på de juridiske fakultetene ved universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo. Boken er for deg som tar faget Kontraktsrett 2 ved Universitetet i Bergen, faget Obligasjonsrett til 3. avdeling ved Universitetet i Bergen eller faget Formuerett I ved Universitetet i Oslo.
Disse fagene er regnet som noen av jusstudiets vanskeligste fag. For å mestre dem må man ikke bare lese pensum, men også diskutere og praktisere fagene. «Oppgavesamling i kontraktsrett» passer ypperlig som innføringspensum, til kollokviediskusjoner og til eksamensforberedelser.

Boken gir en grundig innføring i de mest sentrale delene av kontraktsretten. Del 1 i boken inneholder en kort oversikt over faget, skrivetips og teoretiske innføringer i sentrale problemstillinger. Del 2 består av både lette og vanskelige praktiske oppgaver med grundige veiledninger.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024479
  • Publication date: 08.08.2016
  • Book group: 211

Peter Christian Frølich

PETER CHRISTIAN FRØLICH har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er advokatfullmektig i Kluge. Frølich ble innvalgt på Stortinget i 2013 og sitter i justiskomiteen.
More about the author

Hans Nyvold Kjellby

HANS KJELLBY har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han foreleser fast på Universitetet i Stavanger innen selskapsrettslige og obligasjonsrettslige temaer. Han er til daglig advokat i Kluge.
More about the author