Choose format

In stock
NOK 279

Institusjonell etnografi

Institusjonell etnografi er en forskningstilnærming som det er økende interesse for i Norden. Tilnærmingen ble utviklet av Dorothy Smith og anvendes særlig innenfor sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner, inkludert profesjonsstudier.

Tilnærmingen tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, nærmere bestemt i en spesifikk erfaring. Den har som mål å undersøke hvordan styrende tankegods former denne erfaringen og bever seg ofte inn i institusjonelle relasjoner.

I denne boka gir forfatterne en praktisk innføring i institusjonell etnografi som forskningstilnærming. Hva er institusjonell etnografi, og hva slags kunnskap er tilnærmingen egnet til å få frem? Hvordan kan man gå frem for å samle og analysere data? Hva slags rolle har forskeren?

Boka henvender seg til studenter og forskere som er nysgjerrige på hvordan de kan gå frem for å gjøre institusjonell etnografi.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068268
  • Publication date: 02.03.2023
  • Book group: 893

Ann Christin Eklund Nilsen

Ann Christin Eklund Nilsen er professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.
More about the author

Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er professor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosiologi. Hennes forskningsinteresser handler om organisering av velferdstjenester, spesielt innenfor barnevern, rehabilitering, arbeidsinkludering og flyktningetjenester.
More about the author