Choose format

In stock
NOK 439

Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever

Nyankomne andrespråkselever står overfor en stor læringsoppgave: De skal tilegne seg det norske språket samtidig som de skal fortsette sin faglige utvikling - på norsk. Dette krever at de får ei tilpassa opplæring både i språk og fag, at språk- og fagopplæringa ses i sammenheng, og at opplæringa er ressursorientert og tar utgangspunkt i elevenes erfaringer, kunnskaper og flerspråklige kompetanse.

Denne boka gir ei teoretisk og didaktisk innføring i hvordan ei slik helhetlig og integrert opplæring kan planlegges, organiseres og gjennomføres. Forfatterne presenterer det sosiokulturelle teorigrunnlaget for slik opplæring, før de tar for seg det didaktiske arbeidet med ordforråd, muntlighet, lesing og skriving.

Opplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever er i fokus i boka. Den er også nyttig lesning for alle lærerstudenter og lærere som kommer til å få, eller har andrespråkselever i sitt klasserom.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035802
  • Publication date: 26.11.2021
  • Book group: 215

Irmelin Kjelaas

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun jobber særlig med andrespråklæring og flerspråklighet i skolen. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.
More about the author

Kristin Fagerheim

Kristin Fagerheim har arbeidet som lærer, rådgiver og pedagogisk veileder for nyankomne minoritetsspråklige elever i over 20 år. Hun har sittet i læreplangruppa for Læreplan i norsk for språklige minoriteter og har skrevet en master om hvordan sjangerpedagogikk som metode kan benyttes for å fremme demokratisk medborgerskap. Hun er nå ansatt som prosjektleder i en områdesatsing for å øke mestring og inkludering i skolen, Bergen kommune.
More about the author