Choose format

In stock
NOK 499

Internasjonal politisk økonomi, 2. utgave

Denne boken gir deg en fyldig introduksjon til fagfeltet Internasjonal Politisk Økonomi (IPØ). Fagfeltet er posisjonert i skjæringsflaten mellom statsvitenskap og samfunnsøkonomi, men trekker også betydelige på fag som samtidshistorie, samfunnsgeografi, sosiologi og bedriftsøkonomi.

Boken gir en grundig beskrivelse av hvordan dagens globale økonomi har utviklet seg, og introduserer deg for sentrale statsvitenskapelige og økonomiske perspektiver og hypoteser knyttet til global økonomisk politikk.

Boken tar utgangspunkt i aktuelle politiske problemstillinger og utfordringer som har blitt skapt av den globale økonomien, og diskuterer den økonomiske globaliseringens betydning både for effektivitet og for fordeling mellom land og befolkningsgrupper. Den tar for seg finanskrisen i 2008 og den påfølgende europeiske økonomiske krisen, og sporer utviklingen innen internasjonal handel og finans fram til covid-19 pandemien og krigen i Ukraina.

I denne oppdaterte og reviderte utgaven vies særlig oppmerksomhet til virkningene av kriser, framveksten av transnasjonale verdikjeder, og tendensene til økonomisk nasjonalisme og ny proteksjonisme i handelen. Private selskapers rolle og deres forhold til staten både når det gjelder internasjonale investeringer, verdikjedene og det globale produksjonssystemet er et annet sentralt tema.

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215069364
  • Publication date: 09.08.2023
  • Book group: 214

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes, f. 1962, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har en professor-II stilling ved Høgskolen i Molde. Han har vært forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Arena-programmet. Han har i flere år undervist i internasjonal politikk og leder i dag bachelorprogrammet i Internasjonale studier (INTER) ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er internasjonal energipolitikk. Hans siste bøker på dette området er:


Claes, D. H., & Garavini, G. eds. (2020) Handbook of OPEC and the Global Energy Order - Past, Present and Future Challenges. London: Routledge.


Claes, D.H. (2018) The Politics of Oil - Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
More about the author

Helge Hveem

Helge Hveem (1941) er professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap (ISV). Han var forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 1968-79, i FN 1980 og ansatt ved ISV siden 1981. Han var forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i 1990-årene og senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 2002-06, begge ved UiO. Han har hatt en rekke studieopphold, gjesteprofessorater og konsulentoppgaver (FN, OECD, EU og UD) og hatt flere lederverv i Norges Forskningsråd. Han bidro tidlig til å introdusere IPØ i Norge og har utgitt en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Han har også vært en aktiv bidragsyter i norske medier.
More about the author

Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy er professor ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania. Tranøy har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i politisk økonomi fra London School of Economics. Han var forsker ved makt- og demokratiutredningen 1998-2003, har redigert flere bøker og vært journalist og spaltist, blant annet i Forbrukerrapporten, Dagbladets Magasinet og Klassekampen. Tranøy har sittet i "Finanskriseutvalget (NOU 2011:1) og Matkjedeutvalget (NOU 2011:4). Han fikk Brageprisen i 2006 for boken Markedets makt over sinnene.
More about the author