Choose format

In stock
NOK 559

Islam

Lydighetens vei. 3. utgave
Hva er islam? Det finnes mange svar på dette spørsmålet. Jan Opsal tar utgangspunkt i hvordan forestillingen om lydighet kan ha stor betydning, både individuelt og i familien og samfunnet.
Jan Opsal presenterer islam som en historisk og aktuell religion, og som en politisk og personlig religion. Han presenterer tro og praksis knyttet til Muhammed, Koranen og Hadith, og han viser likheter og forskjeller mellom sunnittiske og sjiittiske retninger, sufisme og folkelig islam, samt ulike måter å møte den moderne tid på. Forfatteren viser også hvordan ulike retninger begrunner politiske handlinger med religion, og hvordan konflikter mellom islam og den vestlige verden har sitt utspring langt tilbake i historien.

Leseren får oversikt over livsriter fra fødsel til grav og religionens høytider. En egen oppslagsdel inneholder et minileksikon og en nyttig oversikt over datoene for islamske høytider fram til år 2030.

Jan Opsal har tidligere vært dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen, nå VID Stavanger. Han har skrevet om islam i lærebøker, fagbøker, tidsskrifter og i dagspressen.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027159
  • Publication date: 13.06.2016
  • Book group: 227

Jan Opsal

Jan Opsal var dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen før han gikk av med AFP i 2014. Han har faglig spisskompetanse innen islam og er nå konsulent innenfor religion, kultur og kommunikasjon. Opsal er en ettertraktet foredragsholder for blant annet annet lærere, helse- og sosialarbeidere, politi, utviklingsarbeidere og ansatte i næringslivet.
More about the author