Choose format

In stock
NOK 299

Javaprogrammering - kort og godt

"Javaprogrammering - kort og godt" er en kompakt lærebok som ligger nær opp til oppbyggingen av ulike lærebøker i javaprogrammering, og dekker det grunnleggende pensum ved de fleste universiteter og høgskoler.
Boka omhandler de viktigste begrepene som variabeltyper, programflyt, metoder, formatert utskrift, filbehandling, klasser og objekter, tråder, parallellprogrammering, grafisk brukergrensesnitt, åpne og lukkete objektmengder og unntakshåndtering.

"Javaprogrammering - kort og godt" er egnet for alle studenter som tar kurs i programmering i Java på bachelornivå, og er spesielt velegnet som repetisjonsbok i forbindelse med eksamensforberedelser.

Bakerst i boka finner du en nyttig engelsk - norsk ordliste.

På bokas nettside under www.nettressurser.no finner du blant annet oppgaver med løsningsforslag og en del programeksempler.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028446
  • Publication date: 23.10.2017
  • Book group: 228

Knut Hegna

Knut Hegna er utdannet cand. real. med hovedfag i informatikk. Han har i en årrekke arbeidet med programmering, systemutvikling og rådgivning innen fag- og forskningsbibliotek.
More about the author

Arne Maus

Arne Maus er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og er gruppeleder for forskningsgruppa PSE (Programmering og Software Engineering). Han har særlig befattet seg med begynnerundervisningen i Java, utviklet et kurs i parallell-programmering, og jobbet med utvikling av parallelle algoritmer.
More about the author