Choose format

NOK 329
Expected 8/1/21

Journalistikkens filosofi

Detailed information

  • Pages: 150
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215052908
  • Publication date: 01.08.2021
  • Book group: 214
Å være fri, uavhengig, objektiv og kritisk er sentrale idealer for en journalist. Men er det fortsatt mulig? Krever det at vi definerer idealene på ny?

I de redaksjonelle mediene finner vi subjektiv journalistikk, agendastyrt journalistikk, journalistikk i partnerskap med myndigheter og økonomiske interesser og reklame som ligner på journalistikk. Samtidig tar journalister oppdrag utenfor de redaksjonelle mediene og for PR- og kommunikasjonsavdelinger eller nyetablerte byråer for innholdsmarkedsføring. Det er på tide å diskutere hva det egentlig vil si å være fri og uavhengig, objektiv og kritisk undersøkende. Og hva betyr det å være sosialt ansvarlig, aktivistisk, subjektiv og dialogisk? Kan både gamle idealer og ny praksis romme mer enn vi har trodd? De store omveltningene vi har sett i mediebransjen, gjør det viktig å diskutere hvilke idealer journalistikken egentlig skal være tuftet på. Forfatterne av «Journalistikkens filosofi» viser hvordan det går an å utvikle og tenke nytt om journalistiske idealer, slik at journalistikken også i framtiden kan spille en vesentlig samfunnsrolle.

Harald Hornmoen

Harald Hornmoen is Professor of journalism at the Department of Journalism and Media Studies, Oslo Metropolitan University. His research interests include risk communication and the relationship between science, journalism and society.
More about the author

Steen Steensen

Steen Steensen er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet. Hans forskningsinteresse er særlig knyttet til journalistikkens utvikling i digitaliseringens tid. Hans siste bok er «What is Digital Journalism Studies?» (Routledge, 2020), sammen med Oscar Westlund.
More about the author