Choose format

In stock
NOK 879

Kampen om arealene

Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning
Hovedproblemstillingen i boken er i hvilken grad norsk rett bidrar til å sikre helhetlige vurderinger av arealbruken i utmarka. Til å belyse dette undersøker Winge særlig den rettslige reguleringen av etablering av vindkraftverk og bygging av større kraftledninger.

Boken er bygget på Winges avhandling til ph.d.-graden.

Detailed information

  • Pages: 448
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022000
  • Publication date: 24.04.2013
  • Book group: 211

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge er daglig leder i Holth & Winge AS. Han har mange års erfaring med undervisning innen forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
More about the author