Choose format

NOK 449

Kampen om vitenskapeligheten

Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt
Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?
Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering, og identitetsarbeid. Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030029
  • Publication date: 22.08.2018
  • Book group: 224

Mette Andersson

Mette Andersson er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
More about the author