Choose format

In stock
NOK 399

Kan jordbruket fø verden?

Jordbruket og kampen om ressursene. 3. utgave
Fram mot 2050 vil verdens befolkning vokse til nærmere 10 milliarder mennesker. Hva skal til for at jordbruket skal lykkes med å ernære jordas framtidige befolkning?

I Kan jordbruket fø verden? undersøker Smedhaug hvorfor vi har det synet på landbruket som vi har, hva som er bakgrunnen for dagens jordbrukspolitikk, og hvilken rolle jordbruk kan spille i et lands utviklingsprosess. Forfatteren diskuterer videre hvordan jordbrukspolitikken kan utvikles for å nærme seg målet om økt produksjon, under krevende forhold preget av klimaendringer, en tilspisset kamp om ressursene og krav om minst mulig fotavtrykk.

Målet er å bidra til en bedre og mer helhetlig forståelse av jordbruket og dets rolle i samfunnet. Dette er en nødvendig forutsetning for en kunnskapsbasert samtale om hvordan vi skal klare å i fjerne hungersnød i det globale sør, samtidig som klimaavtrykkene reduseres.

Denne tredje utgaven av boken har oppdatert tallgrunnlag og er revidert for å dekke utviklingene i internasjonal handel og økonomisk utvikling. Kapitlene om produksjon og selvforsyning, og produksjonsutfordringer knyttet til klima- og miljøspørsmål er betydelig utvidet og videreutviklet.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070780
  • Publication date: 13.10.2023
  • Book group: 893

Christian Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug (f. 1969) er førsteamanuensis (II) ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og har siden 2011 ledet utredningskontoret AgriAnalyse. Han har tidligere arbeidet med internasjonal handelspolitikk i OECD og WTO og med næringspolitikk i Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag.
More about the author