Choose format

In stock
NOK 549

Kjønnsforskning

En grunnbok

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215007694
  • Publication date: 24.03.2006
  • Book group: 217
Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå og forklare hvordan kjønnssystemer dannes, reproduseres og endres? Boka gir en oppdatert og tverrfaglig introduksjon til kjønnsforskning.
Her gis gode presentasjoner av de viktigste teorier, begreper og problemstillinger innenfor både humanistisk, samfunnsfaglig og naturvitenskapelig kjønnsforskning, og av hovedlinjene i kjønnsforskningens historie.

Hovedforfattere er Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen. De er begge ansatt ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Jørgen Lorentzen

Jørgen Lorentzen er ansatt ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Wencke L. Fugelli Muhleisen

Wencke Mühleisen er ansatt ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.
Wencke Mühleisen er ansatt ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.
More about the author