Choose format

NOK 399

Klar framgang!

Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv
Når elever kommer på 4. og 5. klassetrinn, kreves mer avanserte leseferdigheter. Nå skal elevene i stadig større grad bruke lesing for å lære fag. Hvordan står det egentlig til med leseferdighetene da?
PIRLS er en internasjonal undersøkelse av leseferdigheter hos elever på 4. og 5.trinn. I tillegg til å kartlegge hvor godt barna leser, gir PIRLS også viktig informasjon om forhold som påvirker utvikling i leseferdigheter. Hvilken betydning har alder ved skolestart, klassestørrelse, lærerens kompetanse og rektors holdninger? Hvilke forskjeller er det mellom lesekompetansen til gutter og jenter og hvordan følger skolen opp dem som strever? Og hva skjer når elevene leser digitalt?

Fordi PIRLS er gjennomført i Norge hvert 5. år siden 2001, gir den unik innsikt i elevers leseutvikling over tid.

Den 5. desember 2017 offentliggjøres resultatene fra den nyeste PIRLS-undersøkelsen i denne boken. Den vil både gi unik kunnskap og utfordre lærere, politikere og alle andre som former barns skolehverdag.

Boken er også tilgjengelig med åpen tilgang på Idunn.no.

Erfarne norske leseforskere ved Lesesenteret i Stavanger står bak analysen av det norske PIRLS-materialet. Dosent Egil Gabrielsen er leder for PIRLS i Norge og redaktør for boken.

Detailed information

  • Pages: 236
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215030241
  • Publication date: 05.12.2017
  • Book group: 215

Egil Gabrielsen

More about the author