Choose format

In stock
NOK 449

Klarspråk for jurister

Har du opplevd at leserne ikke forstår det du skriver? Vet du at det fins gode alternativer til den juridiske stilen? Er du innstilt på å endre skrivestil? Klarspråk for jurister er en praktisk håndbok for alle som skriver tekster med juridisk innhold. Målgruppen er primært jurister og andre ansatte i forvaltningen, advokater og dommere. Boken vil også være nyttig for jusstudenter.

I boken viser Rognsaa hvordan du kan skrive for å komme leseren i møte. Løsningen er å basere teksten på klarspråk. Et utilgjengelig språk kan medføre at menigmann ikke skjønner når de bryter lover og regler, eller ikke får oppfylt sine rettigheter. Dette er et demokratisk problem, som boken tar mål av seg til å løse.

I tillegg til språklig tips om ordvalg og setningsbygning får du råd om utforming av vanlige teksttyper som lover, forskrifter, dommer, vedtak og kontrakter. Et utførlig kapittel med vanlige skriveregler er komplettert med spesifikke regler for juridiske tekster.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Bokmål/Nynorsk, Norwegian
  • ISBN: 9788215066189
  • Publication date: 28.02.2024
  • Book group: 221

Aage Rognsaa

Aage Rognsaa er cand. philol., språkkonsulent og tidligere førstelektor i norsk. Han har holdt utallige skrivekurs om formidling og godt språk, for studenter, organisasjoner, for folk i næringslivet, for de som jobber i offentlige etater og for akademikere.
More about the author