Choose format

In stock
NOK 479

Klima, energi og miljø

3. utgave
Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største globale utfordring. Hvordan vi håndterer disse i årene som kommer vil påvirke natur, miljø og menneskets vilkår på denne jorda i generasjoner framover. Det er helt nødvendig med solid faglig kunnskap om hva som styrer klimaprosessene for å ta gode avgjørelser og sette inn effektive tiltak.

Klima, energi og miljø er en lærebok som er skrevet for studenter uten realfaglig fordypning fra videregående skole. Den er brukt som pensum for lærerstudenter og natur- og miljøstudenter, samt i andre videreutdanninger og kurs i klima- og miljøproblematikk. Boka gir en innføring i temaer som globale sirkulasjonsmønstre, drivhusgasser, naturlige klimavariasjoner, menneskeskapte klimaendringer, mulige tiltak og fornybare energikilder.

Denne tredje utgaven er gjennomgående revidert i henhold til kunnskap, forskning og teknologi som har kommet til siden forrige utgave fra 2015. Særlig viktig er det at den er oppdatert i tråd med den siste rapporten fra FNs klimapanel i 2021.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060668
  • Publication date: 30.10.2023
  • Book group: 893

Arne Myhre

Arne Myhre er førstelektor ved Høgskolen i Telemark i Bø, hvor han underviser på Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag. Myhre har vært medforfatter på tre vitenskapelige artikler som det refereres til i FNs klimarapport i 2007.
More about the author