Choose format

In stock
NOK 489

Klimaendringer i Norge

- Forskernes forklaringer
Forskningsrådets tiårige forskningsprogram "Klimaendringer og konsekvenser for Norge" (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.

Hva forteller egentlig denne forskningen, hva omfatter den og hvordan foregår den?


Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvordan påvirker klimaendringene selve klimasystemet? Hva skjer med naturen, med dyre- og plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse seg endrede klimatiske rammebetingelser?

I denne boken har fremtredende forskere innen sine respektive fagfelt gått gjennom og analysert forskningsprosjektene fra NORKLIMA, prøvd å finne svar på spørsmålene, og formidler resultatene på en forståelig, lettlest og engasjerende måte.

Alle som er opptatt av vårt klima og den verden vi lever i, vil ha glede av boken. Boken er en nyttig kunnskapskilde for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Den vil også være av interesse for akademikere og studenter innenfor naturfaglige studieretninger.

"Kunnskapsformidling av høy klasse."
Espens Stueland, Klassekampen Bokmagasinet

"Deres fagkunnskap og evne til å gjøre store sammenhenger forståelig for vanlige lesere er forbilledlig."
Tore Linné Eriksen, Ny Tid

"Dette stoffet er folkeopplysning på høyt nivå. "
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Emergi og Klima

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021584
  • Publication date: 25.10.2013
  • Book group: 229

Dag Olav Hessen

Dag Olav Hessen er professor ved institutt for biovitenskap, senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), ved Universitetet i Oslo. Har publisert et stort antall vitenskapelige artikler relatert til biologi og klima, både når det gjelder responser på cellenivå, artsnivå og økosystemnivå. Hessen har også skrevet en lang rekke populærfaglige artikler og bøker.
Dag O. Hessen er professor ved institutt for biovitenskap, senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), ved Universitetet i Oslo. Han har publisert et stort antall vitenskapelige artikler relatert til biologi og klima, både når det gjelder responser på cellenivå, artsnivå og økosystemnivå. Han har også skrevet en lang rekke populærfaglige artikler og bøker.
More about the author

Knut H. Alfsen

Knut H. Alfsen er strategidirektør ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har en doktorgrad i teoretisk fysikk, men har hovedsakelig arbeidet som økonom innen ressurs- og miljøøkonomi. Alfsen har arbeidet i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, ved Institutt for energiteknikk og ved CICERO Senter for klimaforskning, der han var direktør i en periode. Han har vært hovedforfatter til den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC 2007). Knut H. Alfsen har for tiden en deltidsstilling som Science Advisor til China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).
More about the author

Eystein Jansen

Eystein Jansen er professor ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og direktør for Bjerknessenteret for Klimaforskning. Han har særlig arbeidet med fortidsklima og de naturlige klimaendringene, og har publisert et høyt antall vitenskapelige artikler om klimaendringer og havstrømmene. Jansen var hovedforfatter i begge de to siste rapportene til FNs Klimapanel (IPCC).
More about the author