Choose format

In stock
NOK 479

Klinisk kommunikasjon i praksis

Anmeldelser: 

Kan god kommunikasjon mellom kliniker og pasient føre til bedre helse? Svaret er ja.
I denne fagboka gir erfarne klinikere og forskere gode og utfyllende svar på hvorfor god kommunikasjon mellom kliniker og pasient fører til bedre helse. Bidragene er basert på forskning og klinisk hverdag.


Det å møte og kommunisere godt med pasienter, er et sentralt aspekt ved arbeidet i helsetjenesten. God kommunikasjon er avgjørende for pasientens tilfredshet, og kan ha direkte innvirkning på pasientens mestring og helse. I tillegg fører god klinisk kommunikasjon til færre klagesaker, mer informerte pasienter, lojalitet til behandlingsopplegget og lavere ressursbruk.

Erfarne klinikerne og fremtredende forskere innen medisin og helsefag, som har det til felles at de er brennende opptatt av behandler-pasient-relasjonen, har skrevet interessante og funnet nyskapende vinklinger rundt temaet. Gjennom 24 kapitler belyses sentrale aspekter innen klinisk kommunikasjon, godt illustrert med kliniske eksempler.

Bidragsyterne er: Arnstein Finset, Gunnhild Bagøien og Peter Prescott, Niels Bentzen, Per Arne Dahl, Ruth Marie Donovan, Hilde Eide og Tom Eide, Gunn Engelsrud, Per Fugelli, Maria Gjerpe, Pål Gulbrandsen,Bård Fossli Jensen, Stella Kyed Johnsen og Eva Cathrine Backer, Hilde Nordahl Karterud, Heidi Killingberg og Iben Akselbo, Øivind Larsen, Ole Greger Lillevik og Lisa Øien, Egil W. Martinsen, Lotte Rogg, Inger Helene Vandvik, Lars Weisæth, Ingvard Wilhelmsen, Torgeir Bruun Wyller, Arild Aambø og Ivar Johannes Aaraas.

Primært er dette en fagbok for helsepersonell og studenter innen medisin, fysioterapi,
sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid. Boken vil også være av nytte for andre med
interesse for helse og/eller kommunikasjon.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019321
  • Publication date: 17.06.2013
  • Book group: 213

Hans Otto Engvold

More about the author