Choose format

In stock
NOK 369

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep er skrevet av ungdommer som har opplevd det, i samarbeid med anerkjente fagpersoner.

Sentralt i boka er hvordan barnet kan følges opp på en trygg måte, og hvordan det de forteller, kan beskyttes.
500 barn og unge som har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner, deler sine erfaringer og gir råd til god praksis. De har med seg fagfolk fra barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og politi som alle bidrar med sin kunnskap.

Hvordan kan barnehage, skole, barnevern og helsetjenester oppleves trygge for barn?
Hvordan kan voksne snakke med barn når de er bekymret for vold og overgrep?
Hva må voksne gjøre når et barn har fortalt om vold eller overgrep?
Hva kan de voksne gjøre etter at barnet har fortalt?
Hvordan kan voksne tenke om flytting og om å anmelde?

Sentralt i boka er hvordan barnet kan følges opp på en trygg måte, og hvordan det de forteller, kan beskyttes.

Boka er for studenter som utdanner seg til å arbeide med barn og unge, for barnehagelærere, lærere, sykepleiere, helsesøstre, tannleger, psykologer, politi, barnevernspedagoger og sosionomer.

Den er også nyttig for politikere, byråkrater og andre som vil forstå og bidra til å forebygge vold i nære relasjoner.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032566
  • Publication date: 17.08.2020
  • Book group: 213

Forandringsfabrikken kunnskapssenter

More about the author