Choose format

In stock
NOK 389

Kloss for kloss

Blokkprogrammering for lærere

Bokanmeldelser:

«Jeg har nå vurdert læreboken Kloss for kloss fra Universitetsforlaget, og jeg er mektig imponert over innholdet. Jeg tror dette er den første læreboken i programmering for lærere som både har lav terskel og som tar læringsmålene som utgangspunkt  [...] Anbefales på det sterkeste.»

Universitetslektor ved institutt for IKT og realfag

Lær deg blokkprogrammering og få gode tips og eksempler på hvordan du bruker det i matematikkundervisningen.

Programmering har kommet inn i skolen for fullt, og ansvaret er særlig lagt til matematikkfaget. Men hvilken rolle skal programmeringen ha? Skal matematikken brukes til å lære programmering, eller skal programmering brukes til å lære matematikk? Ja, takk, begge deler, sier forfatterne og viser deg hvordan.

I Kloss for kloss. Blokkprogrammering for lærere får du:
- grundig innføring i blokkprogrammering i Scratch
- oversikt over kompetansemålene i programmering fra 2. til 10. trinn med eksempler til undervisning, oppgaver og aktiviteter
- eksempler på hvordan du kan undervise i matematikkfaglige temaer som geometri og algebra gjennom programmering
- eksempler på bruk i andre fag
- introduksjon til programmering av micro:bit

Boka er skrevet for lærerstudenter og matematikklærere i grunnskolen, men alle med interesse for blokkprogrammering i skolen vil kunne finne noe nyttig her.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060019
  • Publication date: 23.05.2022
  • Book group: 219

Øistein Gjøvik

Øistein Gjøvik er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har vært ansatt i lærerutdanningen siden 2003 og har tidligere jobbet i videregående skole. Gjøvik leder forskergruppa «Læring og undervisning av matematikk med digitale verktøy». De siste årene har han undervist emner innen matematisk modellering, teknologi og programmering for studenter på Grunnskolelærerutdanningen og andre studieprogram.
More about the author

Joakim Høyland

Joakim Høyland har jobbet som lærer på Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim siden 2009 og har undervist i fagene matematikk, musikk, samfunnsfag og valgfag programmering. Han har engasjert seg i ulike forskning- og utviklingsprosjekter med programmering i skolen, og har også holdt flere kurs i programmering for både for ungdomsskolelærere, videregåendelærere og lærerstudenter. I 2021 startet han i en ny kombinert stilling, som ble opprettet som en del av Universitetsskolesamarbeidet, der han nå jobber 50% på Charlottenlund ungdomsskole og 50% på lærerutdanningen på NTNU i matematikkseksjonen.
More about the author