Choose format

In stock
NOK 1 049

Knophs oversikt over Norges rett

15. utgave

Detailed information

  • Pages: 800
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215031934
  • Publication date: 24.05.2019
  • Book group: 211
KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur.

Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder, både for jusstudenter og alle andre som ønsker en innføring i norsk rett.

HARALD IRGENS-JENSEN er redaktør for denne 15. utgaven av boken. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

RAGNAR KNOPH ble professor ved Det juridiske fakultet i Oslo i 1922, bare 27 år gammel. Frem til sin død i 1938 markerte han seg som en av Nordens fremste rettsvitenskapsmenn. Han skrev i forordet til bokens 1. utgave, august 1934: «Den nye studieordningen for juristene som blev vedtatt ifjor, skal ta til å virke i høst. Den forutsetter at studentene ved begynnelsen av studiet får en oversikt over gjeldende norsk rett som ikke er for knapp og skjematisk. En slik oversikt er det denne boken vil gi.»

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han var ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2003 til 2008, hvor han var tilknyttet forskningsprosjektet "Markets and Competition in the Society of Knowlegde".
More about the author