Choose format

In stock
NOK 469

Kognitiv terapi ved schizofreni

Denne boken som nå foreligger i norsk oversettelse er skrevet av to av verdens fremste eksperter på kognitiv terapi ved schizofreni. David Kingdon og Douglas Turkington i Storbritannia har i snart tjue år vært med på å utvikle dette feltet og samtidig drevet en utstrakt klinisk virksomhet.


Det er det kliniske arbeidet som er bokens hovedfokus.

"Kognitiv terapi er sunn fornuft systematisert innenfor et respektfullt samarbeid. Det er det systematiserte arbeidet sammen med pasienten som representerer et viktig skritt videre i psykoterapeutisk teori og praksis og spesielt i utvikling av den terapeutiske alliansen.
Kunsten i fellesskap å sette opp mål som pasienten kan nå og virkelig klarer å nå, representerer noe av det mest utfordrende i det å være psykoterapeut ved psykotiske lidelser. Det setter store krav til terapeutens tålmodighet, medfølelse og innsikt i egne begrensinger" (Fra det norske forordet ved psykiater Reidar Kjær)

Boken retter seg både mot utdanningsfeltet til helse- og sosialhøgskoleutdanningene, og psykiatere, psykologer, sykepleiere og øvrige helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen.

Boken er oversatt til norsk av Åsta Kravik. Psykiater Reidar Kjær har vært faglig konsulent på oversettelsen.

"Outstanding! This book provides a cogent framework for understanding the experience of schizophrenia, engaging and working collaboratively with clients, and developing and implementing effective treatment plans." - Kim T. Mueser,PhD, forfatter av boken Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. (Fra anmeldelsen av den engelske utgaven)

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011158
  • Publication date: 08.11.2007
  • Book group: 224
  • Translator: Aasta Marie Kravik

Douglas Turkington

More about the author