Choose format

In stock
NOK 459

Kommunikasjon med uvanlige barn

2. utgave
Per Lorentzens utgangspunkt er at barn med funksjonsnedsettelser, sansevansker og kognitive mangler først og fremst er barn, og at de har de samme relasjonelle behovene som vanlige barn. Han utfordrer en tradisjonell forståelse der funksjonshemmede barns utviklingsbetingelser bare blir forstått utenfor vanlige og naturlige utviklingsforløp.

Gjennomgangspersoner i boka er Agnes, som er en jente med omfattende sansevansker, og Nadia og Ingrida,de to lærere hennes. En rekke vignetter fra Agnes skolehverdag viser hvordan økt kommunikasjonskompetanse og språklighet vokser frem innenfor nære samspill mellom eleven og pedagogene.

Det teoretiske grunnlaget henter forfatteren fra dialogisk kommunikasjonsteori, dynamisk utviklingspsykologi og nyere spedbarnsforskning.

Boka er skrevet for studenter og profesjonelle som møter kommunikasjonssvake barn.

Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sosialfag, barnevernpedagogutdanningen. Han har tidligere publisert en rekke fagbøker om forutsetninger for kommunikasjon og språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022567
  • Publication date: 19.08.2013
  • Book group: 213

Per Lorentzen

Per Lorentzen, f. 1954, er utdannet psykolog og ansatt ved OsloMet. Han har tidligere publisert flere fagbøker om forutsetninger for kommunikasjon og språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser.
More about the author