Choose format

In stock
NOK 489

Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid

Sosialpsykologiske perspektiver
Denne boken handler om hvordan skape god samhandling mellom politi og publikum.
Med utgangspunkt i sosialpsykologi viser forfatterne hvordan den sosiale interaksjonen mellom politi og publikum spiller en sentral rolle innenfor kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt arbeid.

Forfatternes intensjon er å formidle samfunnsvitenskapelig kunnskap forankret i operativ praksis for å hjelpe politistudenter til å forstå hvordan sosial interaksjon foregår, og hvordan de kan samhandle med publikum på en ansvarlig og etisk måte.

Boken er hovedsakelig skrevet for politistudenter, og er forankret i fagene psykologi og kommunikasjon og konflikthåndtering, under hovedområdet Orden og Beredskap i politiutdanningen. Den er også relevant for polititjenestepersoner og politiforskere med interesse for operativt arbeid.


Joshua M. Phelps (f. 1980) er førsteamanuensis i psykologi ved Bjørknes Høyskole og Politihøgskolen.
Nils Morten Larsen (f. 1978) er høgskolelektor i psykologi ved Politihøgskolen.
Manjeet Singh (f. 1980) er politioverbetjent ved Politihøgskolen.
Bokens øvrige bidragsytere er omtalt i boken.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027913
  • Publication date: 15.12.2017
  • Book group: 214

Joshua Marvle Phelps

Joshua M. Phelps er førsteamanuensis i psykologi ved Oslo Nye Høyskole og Politihøgskolen. Han er programansvarlig for master i psykologi ved Oslo Nye Høyskole og har undervist blant annet i kommunikasjon og konflikthåndtering, psykologi, forskningsmetoder og kritisk psykologi.
More about the author

Nils Morten Leite Larsen

Nils Morten L. Larsen er førstelektor ved Politihøgskolen. Han underviser innenfor emnet Operativt politiarbeid med fokus på kommunikasjon, konflikthåndtering og psykologi.
More about the author