Choose format

NOK 309

Kompetanseutvikling som virker

Fra læring til implementering
Det brukes årlig enorme ressurser på opplæring i både private og offentlige virksomheter.

Det meste tyder på at virksomhetene får lite igjen for sine investeringer, og at nyervervet kompetanse sjelden blir tatt i bruk eller delt.

I denne boken viser Glenn Ruud på en overbevisende måte hvordan virksomheter, ofte med enkle grep, kan få mye mer igjen for sine investeringer i læring og kompetanseutvikling.

Boken henvender seg til HR-ansatte, linjeledere, konsulenter og som er interessert i kompetanseutvikling som virker. Den er også meget godt egnet som pensumlitteratur, spesielt på kurs innen HR eller personal og ledelse.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052649
  • Publication date: 26.04.2021
  • Book group: 893

Glenn Ruud

Glenn Ruud er direktør for global læring og utvikling i Wilhelmsen Ships Service, der han blant annet jobber med å sikre kompetanseutvikling, kompetansedeling og -implementering. Han har også bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og Det Norske Veritas der han hadde en tilsvarende stilling.
More about the author