Choose format

In stock
NOK 899

Konsekvensutredninger

Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger
Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.
I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.

Spørsmål som tas opp er blant annet:
- Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?
- Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?
- Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?
- Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?
- Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?

I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark.

De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger.

Bokens målgruppe er todelt. For det første er den ment som en lærebok for studenter. For det andre er den beregnet på alle som kommer i befatning med konsekvensutredninger i sitt arbeid.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023311
  • Publication date: 09.06.2014
  • Book group: 211

Fredrik Holth

Fredrik Holth er cand. jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth har tidligere arbeidet som advokat. Han er nå dosent i juridiske fag ved NMBU.
More about the author

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge er daglig leder i Holth & Winge AS. Han har mange års erfaring med undervisning innen forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
More about the author