Choose format

In stock
NOK 399

Kontaktlæreren

Kontaktlæreren har en sentral rolle i arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø for hver enkelt elev. Kontaktlærerens innsats har stor betydning for utviklingen av en inkluderende skole med høy grad av tilpasset opplæring, slik Opplæringslova krever.
De tre første kapitlene i boka gir informasjon om kontaktlærerens oppgaver slik disse er beskrevet Opplæringslova. I de neste kapitlene blir det gitt innsikt i de grunnleggende forutsetningene for og tilretteleggingen av læring. I bokas siste kapitler tar forfatterne fram noen sentrale begreper i forbindelse med organisering og ledelse av skole- og utdanningsinstitusjoner.
Endringen fra klassestyrer til kontaktlærer kom samtidig med og som en følge av organisasjonsendringer i skolen. Det er derfor viktig at lærere får mulighet til å bli bevisst hvilket innhold kontaktlærerrollen er ment å ha. Derfor er dette en bok som fremst og fremst er til nytte for lærere som har, eller vil få, ansvaret som kontaktlærer.

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø ¿ Norges arktiske universitet, og Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023205
  • Publication date: 17.01.2014
  • Book group: 215

Kjell Skogen

Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans faglige hovedfokus er utviklingen av en inkluderende skole for alle, med vekt på innovasjon, organisasjon og ledelse. Skogen har vært seniorkonsulent for Verdensbanken, gjesteforsker ved Harvard universitetet, har samarbeidet med en rekke fagfolk i Asia, Nord-Amerika og Europa, og han har holdt en lang rekke foredrag og forelesinger nasjonalt og internasjonalt. Som forsker har han deltatt i flere større prosjekter, til dels som leder eller faglig ansvarlig. Han har skrevet et titall bøker alene eller sammen med andre.
More about the author

Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.
More about the author