Choose format

In stock
NOK 419

Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.

Anmeldelser:

  • Les omtale av boken i Bedre Skole, her. (Side 76)

 

Hva er kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen, og hvordan kan læreren være best mulig rustet til å møte og undervise om slike tema?

Dette er noen av spørsmålene denne boken ønsker å gi svar på i lys av Fagfornyelsen (LK20). LK20 vektlegger kompetanse i å håndtere uenighet og kritisk dialog. Dette gjør kontroversielle tema særlig aktuelle. Boken baserer seg på at hva som kan fremstå som kontroversielt, emosjonelt og sensitivt, er kontekstavhenging og forbundet med elevers og læreres posisjoner i klasserommet. Konseptene kontroversielle, emosjonelle og sensitive brukes som en samlebetegnelse på tema og problemstillinger som preges av høy følelsesmessig og politisk intensitet, som kan skape debatt og uenighet, og som berører elever og læreres liv, menneskeverd og identitet på ulike måter. Boken drøfter ulike undervisningsstrategier læreren kan ta i bruk i møte med slike tema i klasserommet og skolen.

Bokens innledning, om hva som kjennetegner kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen i dag, fungerer som en paraply for de øvrige temaene boken tar opp: rasisme, ekstreme ytringer, terror, klimaendringer, seksuelle krenkelser, pornografi, kroppspress i sosiale medier og kjønnsidentitet.

Bokens målgruppe er studenter i lærerutdanning, didaktikk og pedagogikk på alle nivåer, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere med interesse for tematikken.

Redaktørene er stipendiat i samfunnsfag Beate Goldschmidt-Gjerløw (UiA), førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk Kristin Gregers Eriksen (USN) og stipendiat i samfunnsfag Mari Kristine Jore (HVL).

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049212
  • Publication date: 10.01.2022
  • Book group: 215

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun har mange års erfaring fra undervisning ved lærerutdanningene, og med utvikling av læremidler for elever og studenter i alle aldre.
More about the author

Beate Goldschmidt-Gjerløw

er statsviter og doktorgradsstipendiat i samfunnsfagsdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun har lang undervisningserfaring fra samfunnsfag i videregående opplæring og innen lærerutdanning. Nå forsker hun på undervisning om seksuelle krenkelser, og interesserer seg for demokratiseringsprosesser, sosial rettferdighet og menneskerettighetsopplæring.
More about the author

Mari Kristine Jore

er sosiolog og doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole- og barnehagelærerutdanningene ved HVL og UiA. Hennes forskningsinteresser er minoriteter, migrasjon, sosial rettferdighet, postkoloniale og kritiske perspektiver i utdanning.
More about the author