Choose format

In stock
NOK 319

Kort om barnevern

2. utgave
Dette er boka for deg som skal samarbeide med barnevernet.
Forfatterne presenterer barnevern og barnevernet på en kortfattet og enkel måte. Her får du vite:
- hvilke barn som trenger barnevernet.
- hvordan barn og foreldre kan ha innflytelse i egne saker.
- hvordan du som jobber med barn, kan bruke barnevernet bedre.
- hvordan du melder omsorgssvikt, og hvilke retter og plikter du har.
- hvordan barnevernet arbeider, fra melding til tiltak.
- hvordan barnevernet er organisert i kommune og stat.
- hvordan barnevernet samarbeider med blant annet politi, helsesøstre, barnehage og skole.

Denne utgaven er oppdatert både på lovverk, og på de praktiske konsekvensene av endringene.
Boka henvender seg spesielt til helsepersonell, lærere, barnehageansatte, politi, ansatte i Nav, samt til studenter innenfor disse fagområdene.

Asgeir Solstad er førstelektor, Reidun Follesø er førsteamanuensis og Kate Mevik er dosent ved Universitetet i Nordland. Øvrige bidragsytere er advokat Oddhild Aasberg og jurist Hilde Rakvåg.

Detailed information

  • Pages: 136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022895
  • Publication date: 03.09.2014
  • Book group: 223

Reidun Follesø

Reidun Follesø er professor i barnevern ved Universitetet i Agder. Hun har undervist studenter i barnevern gjennom en årrekke, og har blant annet redigert bøkene Sammen om barnevern Enestående fortellinger, felles utfordringer (2006), Kort om barnevern (2014) og Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner (2016). Hun har også vært ansvarlig redaktør for Tidsskriftet Norges Barnevern.
More about the author

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han er opptatt av fattigdom, betalingsproblemer og økonomisk rådgivning. Men han arbeider også med boligsosiale spørsmål og NAV som velferdsforvaltning og arena for sosialt arbeid.
More about the author

Kate Mevik

Kate Mevik er barnevernspedagog og sosiolog. Hun arbeider som dosent ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
More about the author