Choose format

Coming for sale
9/28/20
NOK 479

Krav på penger

Sikring og oppgjør i praksis
Denne boken handler om pengekrav og hvordan disse kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte.

Boken er relevant for alle som inngår en avtale som innebærer krav på en senere betaling. Studenter eller andre som jobber med pengekrav, vil kunne ha nytte av boken som en praktisk innføring i «tunge» emner som for eksempel panterett og tvangsfullbyrdelse. En tidligere utgave av boken har vært mye brukt i kurssammenheng for ansatte i kredittforetak og bedrifter som selger varer på kreditt, men også av medarbeidere i offentlige virksomheter og til studieformål.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048567
  • Publication date: 28.09.2020
  • Book group: 893

Jens Lind

Jens Lind har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
Jens Lind har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i advokatfirma Kontrakt AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
More about the author

Geir Gregersen

Geir Gregersen har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i advokatfirma Kontrakt AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
More about the author

Hilde Larsson

Hilde Larsson har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i advokatfirma Kontrakt AS bistår hun inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har hun fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
More about the author

Lotte Lundby Kristiansen

LOTTE LUNDBY KRISTIANSEN har flere års erfaring fra offentlig innfordring. Hun har spesialkompetanse innen tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning og har tidligere vært leder for gjeldsseksjonen hos Namsfogden i Oslo. Lotte holder foredrag om de fleste juridiske emner innen kredittjuss.
More about the author