Choose format

In stock
NOK 329

Kreativ næring

Lokale, digitale og økonomiske perspektiver
Kreativ næring har fått økt oppmerksomhet på 2000-tallet. Det skyldes at næringen har blitt viktigere som økonomisk sektor, at kultur benyttes i by- og stedsutvikling, og at det har blitt lagt større vekt på kreativitet i samfunnet for øvrig.

Kreativ næring består av kultur- og mediesektoren, reklame, dataspill, design og arkitektur. Dette er virksomheter som inngår i mange sammenhenger i samfunnet, der noen er av økonomisk karakter, mens andre handler om livskvalitet, verdier i lokalsamfunn og ny teknologi. Kreative bransjer som musikk og film ble tidlig digitalisert, og derfor har de blitt interessante for andre næringer.

I denne boken analyserer forfatterne kreativ næring fra mange kanter. De forklarer hvorfor kreativ næring har fått så mye oppmerksomhet utover på 2000-tallet, og analyserer hvor viktig næringen har blitt i Norge - både nasjonalt og lokalt. Boken er tverrfaglig anlagt med forfattere fra blant annet humaniora, juss, økonomi og samfunnsgeografi.

Boken er relevant for både praktikere, kulturpolitikere, studenter og akademikere.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052083
  • Publication date: 05.07.2021
  • Book group: 893

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI, og leder av forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Gran har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Århus og NTNU.
Fra 2007 til 2013 ledet hun også kulturanalysebyrået Perduco Kultur. Hennes forskningsinteresser er teater, kunstinstitusjonen, kulturpolitikk, kulturforbruk, kultursponsing, kreativ næring og digitalisering av sektoren.
More about the author

Bjørn Eirik Olsen

Bjørn Eirik Olsen har utdannelse i internasjonal markedsføring, strategi og ledelse fra UiT Norges Arktiske Universitet, UiO og NHH. Han har vært fiskeriråd ved den norske ambassaden i Tokyo, divisjonsdirektør i forskningsinstituttet Nofima og daglig leder i eget selskap innen strategisk rådgivning. Fra 2012 til 2019 ledet han Kulturnæringsstiftelsen
SpareBank 1 Nord-Norge. Siden har han vært forsker og prosjektleder
innen kreativ næring, Handelshøgskolen ved UiT.
More about the author