Choose format

In stock
NOK 449

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

Denne boken har egen nettressurs.

 

Artikler:

  • Artikkel om musikkens betydning for trivsel og læring på Utdanningsnytt.no (01.02.2021).  
  • Les om boken og forfatteren på NRK.no (05.05.2022).
  • Les om boken og forfatteren på i Tendens (06.07.2022)
«Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring» fokuserer primært på den generelle begynneropplæringen i skriftspråk, men tar også for seg forebyggende og reparerende tiltak.

Boka bygger på en blanding av teoretiske og filosofiske betraktninger, mangfoldige forskningsresultater og praktiske erfaringer. Sang, bevegelse og lek er viktige komponenter i tillegg til erfaringsbasert begrepslæring. Hensikten med boka er å bidra til en klar oppgavebevissthet hos kommende og praktiserende lærere om hva som må til for at ulike barn skal lære å lese og skrive.

Boka tar for seg noen sentrale rammebetingelser for skriftspråkslæringen. Den gir deretter en systematisk gjennomgang av utvalgte ferdigheter som legger grunnlaget for utvikling av skriftkyndighet. Stoffet er teoriforankret, men med praksisfortellinger og metodiske tips som bygger på en helhetstankegang. Boka retter seg mot studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som arbeider med skriftspråksundervisning.

Denne boka bygger på visjonen om en skole der barna får være barn som drives av lekmotiver, interesse og klare, kortsiktige mål. Samtidig må elevene få hjelp til å høyne sine egne forventninger og kunne glede seg over utfordringer.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028637
  • Publication date: 16.03.2020
  • Book group: 215

Toril Karstad

Toril Karstad er lektor med mellomfag i musikk og master i tilpasset opplæring. Hun har nærmere 40 års erfaring som pedagog og har utviklet metoden «Fokus - språklydsanger med oppgaver». Materiellet og læringsaktivitetene i Fokushandler om systematisk innøving av språkets mønstre i en helhetlig og kreativ setting.
More about the author