Choose format

In stock
NOK 389

Krig og fred på Sri Lanka

Følger av en norsk fiasko
Denne boken setter søkelys på et spørsmål norske diplomater var dypt involvert i over lang tid. I perioden 2000-2009 var fredsprosessen på Sri Lanka en av Norges viktigste utenrikspolitiske satsinger. Norge var så sterkt involvert at Erik Solheim sa at dette var «det viktigste norske engasjementet siden vikingtiden». Hensikten med boken er, med det norske engasjementet som bakgrunn, å se nærmere på hvilke konsekvenser den feilslåtte prosessen har hatt og fortsatt har på ulike områder.

Tilfellet Sri Lanka illustrerer mange utfordringer ved små staters situasjon i en globalisert verden: det å bygge nasjonal identitet på et politisk system konstruert av kolonimakter, bekjempelse av ekstremisme med vestlige observatørers årvåkne blikk på seg, utvandrere grupper som bygger internasjonale allianser mot opprinnelseslandets myndigheter, en rivning mellom gamle og nye maktsentra i henholdsvis vest og øst. Dessuten har Sri Lanka gjennom sin plassering i det Indiske hav alltid vært av strategisk interesse for stormakter - i dag utgjør disse interessene et svært alvorlig dilemma for landets vei videre.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033693
  • Publication date: 23.05.2019
  • Book group: 224

Øivind Fuglerud

Øivind Fuglerud (f. 1957) er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I perioden 2000-2005 var han forskningsleder for migrasjonsforskning ved forskningsinstituttet NOVA. Fugleruds forskning omfatter en rekke temaer innenfor områdene migrasjon, etnisitet og nasjonalisme, særlig relatert til Sør-Asia, men også generelt. Han har utgitt flere bøker, blant annet "Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long-Distance Nationalism" (Pluto Press 1999) og, sammen med Ada Engebrigtsen, "Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge" (Universitetsforlaget 2009), samt "Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering" i to utgaver (Universitetsforlaget 2001og 2017)
More about the author