Choose format

In stock
NOK 389

Krimmigrasjon?

Den nye kontrollen av de fremmede
Denne boka handler om hvordan to tidligere atskilte statlige kontrollsfærer - utlendingskontrollen og kriminalitetskontrollen - påvirker hverandre, siver over i hverandre og legger premisser for hverandre.

I «krimmigrasjonens tidsalder» blir grensekontrollen mer og mer politiaktig, mens justisfeltet i bred forstand preges av at utlendingskontroll flyttes inn mot sentrum av virksomheten. Kriminalitet, straff, migrasjon og statsborgerskap har blitt størrelser som hører naturlig sammen.
Globaliseringsprosesser innebærer særegne utfordringer både for straffesystemet og for nasjonalstaten generelt. En rekke apparater og teknikker er satt i arbeid for å administrere og kontrollere mennesker som ikke hører hjemme på statens territorium. «Utlendingen», «asylsøkeren» og «tredjelandsborgeren» er blitt sentrale forvaltnings- og kontrollobjekter både for den norske staten og for EU som helhet. Med ulike innfallsvinkler, juridiske og samfunnsvitenskapelige, diskuterer kapitlene forskjellige sider av denne brede europeiske utviklingen.

Bidragsytere: Bente Puntervold Bø, Marit Egge, Katrine Fangen, Helene I. Gundhus, Nicolay B. Johansen, Knut Kjeldstadli, Halvard Andreassen Kjærre, Sigmund B. Mohn, May-Len Skilbrei, Annika Suominen, Karl Harald Søvig, Synnøve Ugelvik, Thomas Ugelvik, Vigdis Vevstad, Katja Franko Aas

Denne boken er verdt å lese hvis du er interessert i kriminalitet i det norske samfunnet og i hvordan globalisering og migrasjon påvirker Norge»
Knut Olav Åmås, Aftenposten

"Ikke bare med tanke på den faktiske kontrollen med "krimmigranter", men også med tanke på hvordan det norske debattklimaet har utviklet seg de siste årene, må man konkludere med at dette er en viktig bok."
Kristian Bjørkdahl, Ny Tid

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049199
  • Publication date: 06.10.2020
  • Book group: 893

Katja Franko Aas

More about the author

Thomas Ugelvik

Thomas Ugelvik er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han er cand.polit med hovedfag i kriminologi fra Universitetet i Oslo, og med Phd i 2010 for avhandlingen "Å være eller ikke være fange". Ugelvik har skrevet bøkene Sosial kontroll (2019) og Fangenes friheter (2011), og vært medredaktør av Krimmigrasjon (2013) og MAT/VITEN (2012). Han har publisert en lang rekke artikler i tidsskrifter som Ethnography, European Journal of Criminology, Jussens venner, Kritisk juss, Norma, Punishment and Society, Retfærd og Qualitative Inquiry, og er serieredaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology.
More about the author

Nicolay B. Johansen

Nicolay B. Johansen er PhD i kriminologi. Han har forsket på og skrevet særlig om sosial kontroll; i byer, i næringslivet og i rusmiljøer. Han er også opptatt av, og har studert straff- og kriminalpolitikk, samt statlig kontroll med forskjellige marginaliserte grupper. PhD-avhandlingen hans, «Sosial kontroll i byer» er fra 2008. Johansen har arbeidet ved en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.
More about the author