Choose format

In stock
NOK 449

Kristendemokrati

Kristendemokrater har formet det Europa vi lever i, men kristendemokratiet som tradisjon er lite kjent i Norge. Denne boken har som mål å vise hva kristendemokratisk tenkning er, og presenterer noen av dens viktigste bidragsytere, fra Pave Leo XIII til Maritain, fra Adenauer til Merkel.

Boken inneholder en rekke sentrale tekster fra kristendemokratiets idéhistorie, både i norsk og internasjonal sammenheng. De fleste av tekstene er aldri tidligere blitt oversatt til norsk, og de øvrige har blitt oversatt på nytt.

Mange av tenkerne i boka er nokså ukjent i norsk offentlighet, til tross for at de har spilt svært viktige roller i den politiske historien. Hver tekst har derfor en innledning som redegjør for deres liv og sentrale idéer.

Introduksjonskapitlet beskriver kristendemokratiets idégrunnlag, historiske fremvekst og det norske Kristelig Folkepartis relasjon til denne tradisjonen. Som helhet gir boken et godt grunnlag for å forstå ideene som har formet dagens Europa og dagens kristendemokratiske politikk i Norge og internasjonalt.

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046860
  • Publication date: 08.09.2023
  • Book group: 224

Eilev Hegstad

Eilev Hegstad (f. 1991) har mastergrad i statsvitenskap med fordypning i politisk teori fra Universitetet i Oslo. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet - storbyuniversitetet på en avhandling om etisk ekspertise og etikkomiteer, og han har vært på forskningsopphold ved Blavatnik School of Government - University of Oxford. Han har tidligere vært nestleder i Kristelig Folkepartis Ungdom og politisk rådgiver for Oslo KrFs bystyregruppe.
More about the author