Choose format

NOK 499

Eventledelse

En forskningsbasert antologi
Eventer forstås i denne boka som en spesiell begivenhet eller hendelse. Et event bryter derfor med hverdagen, og for at det skal bli en suksess, kreves iherdig planlegging og refleksivitet i gjennomføringen.

For å øke kunnskap om både små og store eventer belyser denne boka eventer fra mange forskjellige teoretiske perspektiver og empiriske kontekster. Eksempler fra idrett, festivaler, politikk og marked belyser særlig tre tema: (a) kompleksitet, prosjektledelse og interessenter, (b) kunnskap, læring og erfaring og (c) eventpolitikk, samskaping og opplevelser.

Som fagområde er eventledelse (eller event management) i sterk utvikling, både teoretisk gjennom studietilbud og praktisk gjennom en økning i antall profesjonaliserte «event management»-selskaper. Noen sider av eventledelse er det forsket mye på, andre atskillig mindre. Boka kan være lærerik for kommende organisasjonskomiteer og arrangører og gir samtidig et forskningsbasert bidrag som kan stimulere til diskusjonen og videre forskning på eventledelse.

Elsa Kristiansen, Birgit A.A. Solem og Therese Dille arbeider som forskere ved USN Handelshøyskolen. Boka er et resultat av et strategisk forskningsprosjekt i samarbeid med bidragsytere fra flere universiteter og høgskoler i Norge.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215032184
  • Publication date: 09.12.2019
  • Book group: 212

Birgit Andrine Apenes Solem

More about the author

Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen er professor i management ved USN Handelshøyskolen. Hun har forsket mye på situasjonen rundt idrettsutøvere, motivasjon, stressmestring og idrettsarrangementer.
More about the author