Choose format

In stock
NOK 469

Kriteriebasert vurdering

Boka hjelper læreren med å legge til rette for en ny og effektiv elevvurderingspraksis. Målet er å fremme elevens faglig læring. Forfatteren legger vekt på samarbeid ved hjelp av Lesson Study.
Lesson Study er en enkel idé for skoleutvikling og samarbeid om læringsledelse, og det er en form for aksjonslæring og ¿ forskning på egen undervisning. Lærere planlegger undervisning sammen, slik at det ikke er "min" undervisning, men "vår". De bygger på hverandres kunnskap om et emne, om hvordan deres elever tenker, om hva som skal være læringsmål, om tilbakemeldinger og fremovermeldinger, om formidling eller dialog og om spørsmålstyper, om hva de forventer at elevene skal lære og på hvilken måte.

Boka inneholder tre hovedkapitler:

1. Vurderingspraksis og samfunnsmessig forventninger
Her diskuteres ulike sider ved vurderingens kvalitet, som dens pålitelighet, dens referansepunkter, dens gyldighet og dens dokumentasjon.

2. Ulike vurderingsmetoder
Her diskuteres ulike hensikter ved vurdering, og problemstillinger knyttet til valg av undervisningsmetode og vurderingsmetode.

3. Samarbeid og kollegaveiledning
Her presenteres nye modeller for kvalitetssikring av vurdering gjennom samarbeid og veiledning, der endring av kultur vil danne grunnlag for nye praksiser.

Boka tilbyr et felles vokabular for vurdering, og den gir et grunnlag som lærerne og lærerstudentene kan reflektere over, diskutere og prøve ut i klasserommet.

Tor Arne Wølner er førstelektor i pedagogisk informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Vestfold. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om didaktikk, vurdering og digitale medier i undervisningen, og har god erfaring med undervisning og kommunikasjon i arbeid med interaktive tavler i klasserommet.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020273
  • Publication date: 10.05.2013
  • Book group: 215

Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner er førstelelektor ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold. Han har tidligere vært medredaktør på Storyline for ungdomstrinnet (2003).
More about the author