Choose format

In stock
NOK 439

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning

Anmeldelser:

  • Les anmeldelse i Socialmedicinsk tidskrift 3/2021, her.
  • Les anmeldelse i Det norske medicinske Selskap, her
  • Les anmeldelse i Fontene forskning, her.
Så vær velkommen, brukermedvirkning, det er ikke blitt for mye.

Men utviklingen de siste 10-15 årene har gitt begrepet en selvfølgelighet som kan gjøre oss sløve for ordets skiftende innhold. Snakker vi om det samme eller snakker vi forbi hverandre når vi snakker om «brukermedvirkning»? Og mens brukermedvirkning innebærer økt individualisering, er det da mulig å argumentere for at tjenestene drives mot mer standardisering? Det kan ligge viktig innsikt i å løfte fram dilemmaene i denne spenningen.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker å rette et kritisk lys på dagens brukermedvirkningspraksis. De opplever at det er vanskelig med kritisk tenkning og debatt omkring utviklingen av erfaringskonsulentrollen og rollen som medforsker. Alle er «for», ingen vil være kritiske til tiltak som vil styrke brukermedvirkningen, og som det er konsensus om.

I 10 kapitler drøfter fremragende forskere og fagfolk fakta og setter kritisk lys på fenomenet brukermedvirkning.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047300
  • Publication date: 26.02.2021
  • Book group: 213

Eskil Skjeldal

Eskil Skjeldal er er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og har en doktorgrad i etikk.
More about the author