Choose format

NOK 439

Kropp, bevegelse og helse i barnehagen

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215025254
  • Publication date: 17.08.2015
  • Book group: 215
Barn er kroppslige. Gjennom bevegelse lærer de om seg selv, om andre og sine omgivelser. Å gi barn gode kroppslige opplevelser er derfor en viktig del av barnehagens oppgave.
Personalets holdninger og egne erfaringer gir grunnlag for å forstå hvor viktig gode motoriske opplevelser og mestring er for barn. Velorganiserte bevegelsesrom i barnehagen som gir spenning og utfordring for alle barn, krever god tilrettelegging. God tilrettelegging krever kunnskap.

Boka presenterer ulike teorier om barn og motorikk, barn og helse, betydningen av friluftsliv og lek i natur. I tillegg tar forfatterne for seg ulike pedagogiske tilnærminger og didaktiske refleksjoner.

Den nye utgaven er ajourført med hensyn til endringer i lov- og regelverk og oppdatert i tråd med nyere forskning og litteratur.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen, kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse, men den er også aktuell for alle som er opptatt av barn i bevegelse.

Forfatterne Heid Osnes, Hilde Nancy Skaug og Karen Marie Eid Kaarby underviser i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hilde Nancy Skaug

Hilde Nancy Skaug skrev sin hovedoppgave i tilknytning til Beitostølen Helsesportsenter. Hun har arbeidet med ski og friluftsliv for barn, unge og voksne i Skiforeningen i 10 år. Skaug er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er høgskolelektor ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author