Choose format

In stock
NOK 499

Kroppslig læring

Perspektiver og praksiser

Anmeldelser:

Les anmeldelse av boken på Idrottsforum, her.

Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020. Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser. Med forankring i nasjonal og internasjonal forskning, presenterer og diskuterer forfatterne flere perspektiver på, og praksiser i, kroppslig læring.

Målgruppe for boken er profesjonsorienterte forskere, lærerutdannere, lærere i videre- og etterutdanning og lærerstudenter i masterløp.

Boken er skrevet av 31 forfattere med faglig tilhørighet i lærerutdanning eller annen høyere utdanning i Norge, Norden og New Zealand. Redaktører for boken er professor Tone Pernille Østern (NTNU), førsteamanuensis Øyvind Bjerke (NTNU), professor Gunn Engelsrud (HVL) og førsteamanuensis Anne Grut Sørum (NTNU).

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043708
  • Publication date: 10.05.2021
  • Book group: 215

Tone Pernille Østern

er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og gjesteprofessor ved Stockholms konstnärliga högskola. Hun er studieprogramleder for toårig master i fagdidaktikk ved NTNU. Hun interesserer seg for deltakende kunst og fagdidaktikk, inkluderende didaktiske praksiser, performativitet i forskning, læring og undervisning, a/r/tografi, didaktisk designforskning, ekspandert koreografi og kroppslig læring.
More about the author

Gunn Engelsrud

Gunn Engelsrud er professor ved seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo. Hun er også aktuell med boken hva-er-KROPP som kom i 2006.
More about the author

Anne Grut Sørum

More about the author